My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Peran Orang Tua dalam Menanamkan Minat Baca Anak

0
Posted in Pendidikan By rte4k

Peran Orang Tua dalam Menanamkan Minat Baca Anak

Kehadiran buah hati pasti memunculkan harapan untuk setiap orang tua, mereka mengharapkan anak yang cerdas, mempunyai wawasan yang luas, bahagia dan sukses. Faktor utama menanamkan kepintaran pada anak ialah dengan menanamkan Minat baca semenjak usia dini, sebab dengan menyimak wawasan anak semakin banyak, namun pekerjaan membaca mesti ditanamkan melewati pendidikan dan kelaziman di dalam keluarga.

Membaca ialah proses mengenal kata, memadukan makna kata dalam kalimat, dan struktur bacaan, tujuannya ialah seseorang dapat membuat intisari dari bacaan atau memahami apa yang dibaca. Sementara Minat baca tersebut sendiri ialah suatu kekuatan yang memotivasi anak merasa tertarik dan senang dengan kegiatan membaca atas kemauannya sendiri.

Begitu urgen peran orang tua dalam menanamkan Minat baca anak, di dalam family anak mulai mengenal hidupnya. Setiap anak mempunyai potensi, tetapi orang tua perlu menyimak anak supaya potensi yang dipunyai dapat berkembang dengan baik. Penanaman Minat baca ialah sebuah investasi untuk masa mendatang anak sebab membaca bukan hanya dapat mengganti sudut pandang seseorang namun juga dapat mengganti hidup seseorang secara total.

Ayah bunda, menuntun Minat baca pada anak memang membutuhkan kesabaran, kesungguhan dan keyakinan. Kita mesti mengetahui terlebih dahulu guna dari membaca untuk anak, kenapa membaca tersebut penting? Ketika menyimak sudah menjadi kebiasaan, diharapkan dapat menjadi kebiasaan masyarakat supaya gemar membaca. Ayah bunda tidak boleh pernah lelah mendidik anak dan tumbuhkan Minat baca anak semenjak dini.

Sumber : www.studybahasainggris.com/