My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Mengungkap Pengkhianat

0
Posted in Pendidikan By rte4k

Mengungkap Pengkhianat

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah bercerita berkenaan seorang Nabi Allah, bernama Yusya bin Nun a.s, yang hendak berperang. la berseru kepada kaumnya, “Tidak boleh ikut bersamaku dalam peperangan ini seorang laki-laki yang sudah berkumpul bersama istrinya dan dari itu dia meminta anak dan belum mendapatkannya. Begitu pula, orang yang tengah membangun rumah, namun belum selesaikan atapnya serta orang yang sudah belanja kambing atau unta bunting yang dia tunggu kelahiran anaknya!”

Kemudian Nabi Yusya bin Nun a.s bersama pasukannya berangkat jihad.

Ketika hingga pada tempat yang dituju, sementara menunjukkan sementara Ashar atau menjelang Ashar. Nabi Yusya bin Nun a.s. berbicara kepada matahari, “Hai Matahari! Engkau tunduk kepada perintah Allah dan saya pun demikian. Ya Allah, tahanlah matahari itu sejenak agar tidak terbenam!”

Allah pun menahan matahari agar panas tidak begitu terik hingga Nabi Yusya bin Nun a.s. bersama pasukannya berhasil menaklukkan tempat tersebut. Setelah itu, bala tentaranya menyatukan harta rampasan yang diperoleh, (pada jaman sebelum akan Rasulullah saw, harta rampasan tidak dihalalkan untuk pasukan nabi).

Kemudian api menyambar harta rampasan selanjutnya walau tidak membakarnya. Artinya, tersedia barang rampasan yang disembunyikan dan belum dikumpulkan. Nabi a.s berseru, “Di antara kalian tersedia yang berkhianat dan masih menaruh beberapa dari harta rampasan. Aku mau seluruh orang dari tiap-tiap kabilah bersumpah kepadaku!”

Kemudian satu per satu dari mereka bersumpah sambil menjabat tangan Nabi Yusya bin Nun a.s Tiba-tiba tangan Nabi Yusya bin Nun a.s lengket pada tangan dua atau tiga orang pasukannya, “Kalian sudah berkhianat!” serunya kepada mereka.

Lalu, mereka mengeluarkan emas sebesar kepala sapi dan disatuka bersama harta rampasan yang lain. Setelah itu, datanglah api menyambar dan membakar seluruh harta rampasan tersebut.

Baca Juga :