My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Kerajaan Islam Di Selat Malaka

0
Posted in Pendidikan By rte4k

Kerajaan Islam Di Selat Malaka

Kerajaan Islam Di Selat Malaka

Kerajaan Islam Di Selat Malaka

Kerajaan Samudera Pasai

 • Letak kerajaan

Kerajaan samudera pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia yang menganut agama islam. Secara geografis, kerajaan samudera pasai terletak di daerah pantai timur pulau sumatera bagian utara yang berdekatan dengan jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu, yakni selat malaka

Raja-raja yg pernah memerintah kerajaan samudera pasai antara lain :

 • Nazimudin al kamil (1238 M).
 •  Sultan malikul saleh (1285-1297 M).
 •  Sultan malikul tharir (1297-1326).

Letak geografis samudera pasai di tepi selat malaka sangat strategis, karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan antara dunia barat dan dunia timur.

   Kehidupan sosial

Kehidupan sosial masyarakat dan kerajaan samudera pasai diatur menurut aturan –aturan dan hokum-hukum islam.

   Kehidupan budaya

Sebagai kerajaan yang terjun dalam dunia maritim tidak banyak terdapat atau ditemukan peninggalan-peninggalan budaya.

Kerajaan malaka

 1. Letak kerajaan

Letaknya strategis dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan pada masa itu.

 1. Kehidupan Politik

Raja-raja yg pernah memerintah kerajaan malaka antara lain:

 •  Iskandar syah (1396-1414 M).
 •  Muhammad iskandar syah  (1414-1424 M).
 •  Mudzafat syah  (1424-1458 M).
 •  Sultan mansyur syah  (1458-1477 M).
 •  Sultan alaudin syah  (1477-1488 M).
 •  Sultan Mahmud syah  (1488-1511 M).
 1. Kehidupan ekonomi

Peranan kerajaan malaka sebagai penguasa perdagangan di asia tenggara terlihat dari ramainya perdagangan yang berpusat di ibikota kerajaan tersebut.

 1. Kehidupan sosial

Kehidupan sosial masyarakat kerajaan malaka dipengaruhi oleh factor letak, keadaan alam dan lingkungan wilayahnya.

 1. Kehidupan budaya

Kehidupan budaya di kerajaan malaka tidak banyak diketahui.

Kerajaan aceh

 1. Letak kerajaan

Letaknya yaitu di pulau sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu.

 1. Kehidupan Politik

Raja-raja yg pernah memerintah kerajaan malaka antara lain:

 • sultan ali mughayat syah (1514-1528 M).
 • sultan salahuddin (1528-1537 M).
 • sultan alauddin riayat syah al-kahar (1537-1568 M).
 • sultan iskandar muda (1607-1636 M).
 • sultan iskandar thani (1636-1641 M).

Baca juga :