My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Al-Khawarizmi, Guru Aljabar Eropa

0
Posted in Kesehatan By rte4k

Al-KhawarizmiGuru Aljabar Eropa

            Selanjutnya ilmuwan islam yang juga sangat banyak memberikan sumbangsik bagi abad pertengahan ini adalah Al-Khariami. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di Barat ia dikenal dengan panggilan Al-Coharizmi, Ak-Karismi, Al- Goritmi, Al- Gorismi dan beberapa ejaan lagi. Dilahirkan di daerah Bukhara (sekarang masuk wilayah Uzbekistan) dan wafat antara tahun 220 dan 230 M. Namun sumber lain mengatakan bahwa beliau hidup di Khawarism, pada tahun 194 H/780 M dan meninggal pada tahun 266 H/850 M di Baghdad.

Ialah ilmuwan yang menciptakan penggunaan Secans dan Tangen dalam trigonometri dan astronomi. Dalam usia mudanya ia bekerja di sebuah obsevatori, tempat belajar astronomi dan matematika di Bayt Al-Hikmah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma’mun di Baghdad. Ia dipercaya sebagai kepala perpustakaan khalifah. Ia juga pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara perhitungan orang India pada dunia Islam.

Sumbangsihnya dalam bentuk karya di antaranya:

  1. Al-Jabr wa Al-Muqabalah : berisi pemkaian secans dang tangen dalam trigonometri dan astronomi.
  2. Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah : berisi contoh-contoh persoalan matemarika dan mengemukakan 800 buah masalah yang sebagian besar merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Neo Babylian.
  3. Sistem Nomor : karyanya yang ini sangat membantu dalam hal trigonometri sekaran karena memuat sin, cos, dan tan dalam penyelesaian trigonometri, teorema segitiga sama kaki dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri.

Selain terkenal dalam bidang matematika ia juga ahli dalam bidang astronomi atau ilmu falak.

https://wisatalembang.co.id/stone-guest-apk/