My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

36 NILAI DALAM PENDIDIKAN MORAL

0
Posted in Pendidikan By rte4k

36 NILAI DALAM PENDIDIKAN MORAL –¬† SENARAI NILAI MORAL

BIDANG 1 – PERKEMBANGAN DIRI

1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
Keyakinan wujudnya Tuhan menjadi pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras menggunakan prinsip Rukun Negara

1.2 AMANAH
Sikap bertanggungjawab yg boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain

1.Tiga HARGA DIRI
Keupayaan & keyakinan diri supaya sanggup memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

1.4 BERTANGGUNGJAWAB
Kesanggupan diri seseorang buat memikul & melaksanakan tugas serta kewajipan menggunakan paripurna

1.5 HEMAH TINGGI
Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia pada pergaulan seharian

1.6 TOLERANSI
Kesanggupan bertolak ansur, tabah dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup

1.7 BERDIKARI
Kebolehan & kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain

1.8 KERAJINAN
Usaha yg berterusan penuh menggunakan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi & berdaya maju dalam melakukan sesuatu masalah

1.9 KASIH SAYANG
Kepekaan & perasaan cinta yg mendalam serta berkekalan yg lahir daripada hati yang ikhlas

1.10 KEADILAN
Tindakan dan keputusan yang akurat serta tidak berat sebelah

1.11 RASIONAL
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yg konkret dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang masuk akal

1.12 KESEDERHANAAN
Bersikap nir keterlaluan dalam menciptakan pertimbangan & tindakan sama ada pada pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri & orang lain

BIDANG 2 – KEKELUARGAAN

dua.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
Perasaan cinta, kasih dan sayang yg mendalam & berkekalan terhadap famili

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi & memberi layanan secara bersopan buat mewujudkan keluarga yang harmoni

dua.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu norma, tata cara & agama yg diwarisi secara turun temurun dalam famili

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
Kewajipan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, menaikkan imej & menjaga meruah famili

BIDANG tiga – ALAM SEKITAR

3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR
Kesedaran mengenai perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling buat mengekalkan ekuilibrium ekosistem

tiga.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR
Keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia menggunakan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia & alam sekeliling terpelihara

3.Tiga KEMAPANAN ALAM SEKITAR
Pengekalan ekuilibrium alam sekeliling menjadi tanggungjawab bersama buat kesejahteraan hidup

tiga.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR
Prihatin terhadap dilema yg berkaitan menggunakan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

BIDANG 5 – HAK ASASI

lima.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK
Membela, memberi naungan & memelihara hak kanak-kanak bagi mengklaim kehidupan mereka yang paripurna

5.2 MENGHORMATI HAK WANITAMelindungi dan mengiktiraf perempuan menjadi individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, rakyat & Negara

5.Tiga MELINDUNGI HAK PEKERJA
Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa & sumbangan golongan pekerja pada pembangunan Negara

lima.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA
Memberi layanan yang bersopan kepada golonga kurang berupaya agar tidak berasa tersisih & mengiktiraf mereka sebagai insan kreasi Tuhan

5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA
Membela dan memelihara hak individu buat sebagai pengguna yang berilmu, menerima perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan nir mudah dieksploitasi

BIDANG 6 – DEMOKRASI

6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yg sudah ditentukan tanpa menerka sesiapa dan di mana seseorang itu berada

6.Dua KEBEBASAN BERSUARA
Kebebasan berucap & mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman

6.3 KEBEBASAN BERAGAMA
Kebebasan setiap individu buat menganuti & mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan pada Perlembagaan Malaysia

6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
Kebebasan untuk melibatkan diri pada pelbagai aktiviti pembangunan negara menggunakan memetuhi peraturan, undang-undang & Perlembagaan Malaysia

6.Lima SIKAP KETERBUKAAN
Bersedia memberi & mendapat pendangan, pembaharuan & kritikan selaras dengan kebenaran kabar dan kebiasaan rakyat Malaysia

BIDANG 7 – KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian & keharmonian hidup tanpa menerka agama, bangsa & budaya

7.Dua SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
Usaha yang baik dan membina yg dilakukan beserta dalam peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat

7.Tiga SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA
Menghargai & memuliakan hubungan antara negara buat menjamin kesejahteraan sejagat

Sumber : https://goo.gl/e6p8DC